FRIS jako narzędzie rozwojowe coachów, trenerów i specjalistów HR

FRIS jest innowacyjną metodą diagnostyczną. Pozwala zbadać style myślenia i działania, a więc sposób, w jaki osoba badana przetwarza informacje w trakcie całego swojego życia. Dzięki temu umożliwia zdobycie informacji, które odpowiednio wykorzystane pomagają wykorzystać naturalne predyspozycje. FRIS jest bardzo intuicyjny i prosty. Dzięki niemu każdy jest w stanie łatwo zrozumieć sposób, w jaki różni ludzie rozwiązują problemy i podejmują decyzje.

Na czym polega badanie FRIS?

Nazwa tej metody badawczej pochodzi od słów: fakty, relacje, idee i struktury, czyli nazw czterech perspektyw tłumaczących rodzaj informacji, który dla danej jednostki jest najważniejszy podczas spotykania się z nową sytuacją. Z każdej z perspektyw poznawczych wynikają style myślenia.
Pierwszy z nich to styl myślenia zawodnika. Odpowiada on „faktom” z perspektyw poznawczych. Sposób myślenia takiej osoby jest logiczny.
Drugi styl myślenia to partner. Odpowiada on „relacjom”. Jego sposób myślenia jest intuicyjny.
Trzecim stylem myślenia jest wizjoner. Dominująca perspektywa poznawcza to „idee”. Sposób myślenia jednostki kierującej się tym typem jest kreatywny.
Czwartym stylem myślenia jest badacz, odpowiadający perspektywie poznawczej „struktury”. Sposób myślenia badacza jest analityczny.

Efekty badania FRIS

Analizę metodą FRIS we Wrocławiu wykonuję w moim gabinecie. Badanie dostępne jest dla osób indywidualnych, par oraz firm do 10 osób. Badanie składa się z 4 etapów. Zaczyna się od zapoznania klienta z metodologią badania i ustalenia jego celu. Drugim etapem jest wypełnienie kwestionariusza. Trzeci etap to wygenerowanie raportu i analizy przez zespół FRIS. Na koniec przechodzimy do omówienia analizy i raportu.

FRIS stosowany jest przez wielu profesjonalistów. W pracy coachów i trenerów pozwala wesprzeć klienta w procesie zmian oraz odkryć jego zasoby. Z kolei specjalistom HR pomaga ulepszyć planowanie ścieżki rozwoju pracowników oraz usprawnić selekcję i rekrutację. Badanie to wykorzystywane jest również w biznesie oraz związkach.