Usługi

 

Oferuję pracę indywidualną, z parami, pomoc w kryzysie zawodowym lub osobistym, głównie w obszarze life coachingu. Life coaching obejmuje między innymi tematykę umiejętności osiągania i dbania o równowagę pomiędzy życiem osobistym a zawodowym, zarządzania czasem, planowania długoterminowego, relacji z partnerem, współpracownikiem, dziećmi, członkami rodziny, dbania o siebie, rozwoju osobistego, w tym również duchowego.


Według definicji International Coach Federation (ICF) coaching jest partnerską relacją, podczas której coach towarzyszy klientowi w kreatywnym procesie, skłaniającym do myślenia i inspirującym do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.

Jest to skuteczne narzędzie ułatwiające określanie i osiąganie wyznaczonych celów. Aby doświadczyć skutków działania tej metody, przede wszystkim należy się otworzyć na nowe możliwości i rozwiązania, wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie i zacząć działać, krok po kroku, świadomie wdrażając drobne zmiany, mając na uwadze, iż jest to proces, który wymaga czasu.

Wyróżnia się coaching indywidualny, grupowy i zespołowy oraz szereg specjalizacji, m.in. coaching biznesowy, coaching zawodowy, coaching personalny (life coaching), coaching zdrowia, coaching relacji.

 

motyl