Coaching

 

COACHING jest stosunkowo młodą dziedziną związaną z rozwojem osobistym. Wywodzi się z nurtu psychologii pozytywnej i opiera na koncepcji rozwoju dorosłej osoby, u którego źródeł leży dążenie do transformacji. Historia coachingu, zwłaszcza w jego początkowym okresie, nie jest zbyt dobrze udokumentowana w literaturze. Umownie przyjmuje się, że na świecie początki sięgają końca lat 70-tych XX wieku, gdzie wyrósł na gruncie sportu. Do Polski dotarł około 30 lat temu.

W dosłownym tłumaczeniu coach z ang. - powóz, dyliżans, ławka w powozie, wagon, autokar, trener . W języku polskim nie znaleziono odpowiednika oddającego w pełni idee coachingu, a często zamiennie stosowany termin trener, budzi szereg nieporozumień, gdyż coach nie jest nauczycielem , ani trenerem i z definicji nie naucza, nie doradza, nie daje gotowych narzędzi do rozwiązywania problemów. To klient jest ekspertem od swojego życia i ma wszelkie potrzebne zasoby, aby osiągnąć zamierzone cele. Coaching nie jest również formą psychoterapii. W profesjonalnym coachingu nie ma miejsca na manipulacje, ani stosowanie technik wywierania wpływu. Klient do niczego nie jest zmuszany i realizuje WŁASNE cele, wyznaczane przez siebie i w określonym przez siebie czasie.

 

motyle

 

Coaching jest procesem, w którym klient w towarzystwie coacha, bada swoje możliwości, odkrywa potencjał, buduje stopniowo świadomość swoich mocnych stron, aby rozwijać nowe strategie zachowań i podejmować działania, które mają w efekcie doprowadzić do realizacji wyznaczonego przez siebie celu, wykorzystując maksymalnie posiadane zasoby. Zmiany, o których tak często się mówi, nie mają pozbawić tożsamości, charakterystycznych cech osobowości, lecz mają pozwolić wydobyć potencjał, drzemiący w każdym z nas, co pozwoli poczuć satysfakcję, spełnienie i czerpać radość z życia. Rolą coacha jest wzmacnianie i wspieranie klienta w jego samodzielnym wdrażaniu zmiany. Wybory podejmuje sam klient, na podstawie własnych odkryć, wniosków i posiadanych zasobów.

Kluczową rolę w coachingu ma działanie ze strony klienta, a przede wszystkim ruszenie z miejsca, wyjście ze strefy komfortu, poczynając od małych kroków. Bez tego warunku nic się nie zadzieje. W wyniku szczegółowej analizy z różnych perspektyw, następuje poszukiwanie nowych, innowacyjnych i skutecznych metod radzenia sobie z wyzwaniami życiowym. Coaching ICF zakłada, że każdy człowiek dysponuje najlepszą wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do wprowadzenia zmiany w swoje życie i osiągnięcia celu. Czasami jednak nie pozwalamy sobie na czerpanie ze źródła własnych zasobów i są przykryte pod warstwą ograniczających przekonań, uprzedzeń, wymówek.

Podstawowym narzędziem w pracy coacha są pytania ułożone w struktury i schematy. Mają one na celu poszerzenie świadomości, spojrzenie z kilku perspektyw, może nawet dotychczas nie branych pod uwagę, wzbudzenie refleksji, otworzenie się na nowe możliwości. W bezpiecznej przestrzeni wzajemnego zaufania, klient ma możliwość skonfrontowania się z samym sobą i swoimi myślami, w atmosferze akceptacji, bez oceniania i osądzania. W codziennej praktyce dopasowuję metody pracy elastycznie do potrzeb klienta. Pracuję między innymi technikami wizualizacyjnymi przy użyciu kart Points of You.

O coachingu można mówić wiele, jednak żadne słowa nie oddadzą w pełni możliwości metody. Po prostu trzeba jej doświadczyć w realnym życiu.

 

Kto do coacha może się zwrócić i z czym?

Klientem może być każdy dorosły człowiek, zdrowy psychicznie, który znalazł się przed konkretnym wyzwaniem życiowym ( np. wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych, regularne uprawianie sportu, redukcja masy ciała, nauka języka obcego, budowa domu, wybór pracy, wyzwania zawodowe, założenie własnej firmy, zwiększenie wydajności i efektywności firmy, nowy projekt życiowy lub zawodowy, budowanie zespołu, rozwiązanie sytuacji konfliktowej w relacji interpersonalnej, poczucie pustki, wypalenia, utknięcie w martwym punkcie, indywidualne plany życiowe i zawodowe, itd. ), szczególnie w sytuacji, gdy wszystkie dotychczas wykorzystywane metody przez klienta nie przynoszą oczekiwanych efektów, co staje się źródłem frustracji i niezadowolenia, bo kolejny raz coś nie działa.

 

Jak przebiega praca coachingowa?

Przeciętna ilość spotkań – 10 ( do uzgodnienia, w zależności od wybranego celu)

Spotkanie pierwsze, nazywane również sesją zerową – informacje wstępne, omówienie warunków współpracy, zdefiniowanie tematu do pracy coachingowej

Czas spotkania – 1,5 godziny

Dwie przestrzenie –

  • na sesji - uruchamiamy różne kanały zmysłowe (wzrokowe, ruchowe) , stosujemy eksperymenty, ćwiczenia, gry, aby pobudzić wyobraźnię i wygenerować nowe rozwiązania, pomysły, a w efekcie ustalić kolejne etapy działania. Wnioski po sesji wyciąga klient, jak również wyznacza sobie zadania do realizacji
  • w życiu codziennym klienta – miejsce na wdrożenie pomysłów i konkretne działania, pomiędzy kolejnymi sesjami


Co zyskujesz?

  • czas wyłącznie dla siebie
  • odkrycie swoich mocnych stron
  • wzmocnienie pewności siebie
  • poczucie równowagi życiowej
  • zmniejszenie poziomu stresu
  • wytyczenie i realizacja wybranego celu według stworzonego własnego projektu