Gesty negacji i aprobaty - rozróżnienie

Komunikacja to nie tylko słowa, które wypowiadamy. To także gesty, mimika twarzy, postawa ciała i ton naszego głosu. Niewerbalne formy komunikacji często przekazują więcej informacji niż same słowa. Szczególnie ważne jest to w kontekście gestów aprobaty i negacji, które są uniwersalne i mogą znacząco wpływać na jakość naszych interakcji z innymi.

Gesty negacji – jak je rozpoznać?

Gesty negacji to takie, które sygnalizują niezadowolenie, niezgodę, odrzucenie lub sprzeciw. Niektóre z nich są uniwersalne i łatwo rozpoznawalne, np. potrząśnięcie głową z boku na bok, skrzyżowanie rąk na piersi, marszczenie brwi czy unikanie kontaktu wzrokowego. Inne gesty negacji mogą być zależne od kultury lub indywidualnego stylu komunikacji, np. podniesienie brwi, wysunięcie dolnej wargi czy pokazanie kciuka w dół. Gesty te mogą być świadome lub nieświadome i mogą być zgodne lub sprzeczne z tym, co jest wyrażane słowami.

Gesty aprobaty – jak je rozpoznać?

Gesty aprobaty z kolei to te, które sygnalizują zadowolenie, zgodę, akceptację lub poparcie. Niektóre z nich są łatwo rozpoznawalne, np. kiwnięcie głową w górę i w dół, uśmiech, otwarcie dłoni czy utrzymanie kontaktu wzrokowego. Inne gesty aprobaty, podobnie jak negacji, mogą być zależne od kultury lub społecznego stylu komunikacji, np. skinienie głową na bok, poklepanie po ramieniu czy pokazanie kciuka w górę. Gesty aprobaty nie muszą być tożsame z tym, co wyraża się słowami, mogą być także nieświadomie przekazywanymi komunikatami niewerbalnymi.

Gesty negacji i aprobaty – jak je wykorzystać?

Gesty negacji i aprobaty mają duże znaczenie w komunikacji interpersonalnej i mogą wpływać na jakość naszych relacji z innymi. Znając znaczenie tych gestów i potrafiąc je rozpoznawać u siebie i u innych, możemy lepiej zrozumieć intencje i emocje naszych rozmówców oraz lepiej wyrażać własne stanowisko i potrzeby. Gesty negacji i aprobaty mogą być również narzędziem doskonalenia asertywności, czyli umiejętności wyrażania własnej opinii i granic w sposób szanujący siebie i innych. Świadome używanie gestów może zdecydowanie poprawić naszą zdolność do asertywnej komunikacji.