Komunikacja interpersonalna, a komunikacją niewerbalna. Jak to się ze sobą łączy?

Komunikacja – z definicji jest to proces wymiany myśli między osobami. To właśnie od niej zależą nasze relacje, zarówno z bliskimi, jak i te w pracy zawodowej. Skoro więc ma ona taki wpływ na nasze życie, warto bliżej zapoznać się z tym tematem. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że istnieje komunikacja interpersonalna oraz niewerbalna. Jakie są między nimi różnice, a w jaki sposób się ze sobą łączą?

Czym jest komunikacja interpersonalna?

Jak można zdefiniować komunikację interpersonalną? Komunikacja interpersonalna, czyli międzyludzka, to sposób na przekazywanie informacji, myśli i emocji. Oddziałuje na budowanie i podtrzymywanie relacji społecznych. Jeśli ją opanujesz, wpłynie to niemal na każdą dziedzinę twojego życia. Celem komunikacji jest nie tylko nawiązywanie relacji, ale też wywieranie wpływu na innych, a co za tym idzie osiąganie swoich celów.

Komunikacja niewerbalna

Komunikat to nie tylko słowa, które wypowiadamy, ale również gesty, mimika, ton głosu i mowa ciała. Milczenie także jest komunikatem – niewerbalnym. Uważny obserwator może wiele odczytać z niewerbalnych przekazów. O sympatii lub dystansie może świadczyć odległość, jaką zachowuje rozmówca z innymi osobami. Ton, głośność, intonacja i tempo głosu, może zdradzić wiele o wykształceniu i emocjach rozmówcy. Gesty, postawa i mimika pokazują zaangażowanie i wzajemny stosunek. Z kolei to jaki ktoś ma kontakt wzrokowy z rozmówcą, czy wpatruje się w niego albo unika, może świadczyć o nieśmiałości, agresji lub stopniu zainteresowania.

Zatem komunikacja interpersonalna obejmuje również komunikację niewerbalną. Wydawać by się mogło, że na odbiór tego, co mówimy, największy wpływ mają słowa. Jednak badania wykazały, że znacznie większe znaczenie ma brzmienie głosu i mowa ciała. Dzieje się tak dlatego, że komunikaty niewerbalne odbieramy zmysłami, nie musimy ich analizować i pozwalają na szybką ocenę. Aby komunikacja była skuteczna i wiarygodna, trzeba zachować spójność między tym, co mówimy, a przekazem niewerbalnym. W efektywnej komunikacji ważne jest też uważne słuchanie. Co jeszcze może sprzyjać porozumiewaniu się z innymi? Jasne przedstawienie celu rozmowy, unikanie pochopnego oceniania i stosowanie komunikatu “ja”.