Na czym polega coaching kryzysowy?

Kryzys objawia się trudnościami w osiąganiu wyznaczonych wcześniej celów. W jego trakcie zdarzają się dysfunkcje fizjologiczne, behawioralne oraz emocjonalne. Ich symptomy są zróżnicowane w zależności od stopnia nasilenia kryzysu. W takich sytuacjach pomocny jest coaching kryzysowy będący metodą pracy z osobami przechodzącymi lekki lub średni kryzys. Podczas zajęć łączy się dwa modele pracy: interwencyjny i coachingowy. 

Faza interwencyjna w coachingu kryzysowym

Pierwszym etapem pracy jest faza interwencyjna. Przed jej rozpoczęciem coach określa, z jak głębokim kryzysem mierzy się klient, a następnie skupia się na przezwyciężeniu tego kryzysu. W trakcie rozmów z klientem w kryzysie kluczowe jest dobranie odpowiednich narzędzi, postaw i metod pracy do stopnia nasilenia problemów. Stan emocjonalny takich osób różni się od stanu ludzi w normie psychologicznej. Dlatego nie można zacząć zajęć od razu od zagadnień coachingowych. Dzięki podjęciu odpowiednich kroków klient rozpoczyna wracanie do stanu sprzed kryzysu.
Zapraszam na coaching kryzysowy we Wrocławiu. Zajmuję się coachingiem wspierającym osoby w kryzysie oraz pomagającym w odzyskaniu energii i równowagi.

Faza coachingowa w coachingu kryzysowym

Ukończenie fazy interwencyjnej coachingu kryzysowego pozwala uzyskać klientowi pełen dostęp do swoich zasobów emocjonalnych, które już nie są tłumione przez kryzys. Jest to moment, w którym podczas zajęć przechodzi się w drugą, coachingową fazę. Coaching klasyczny wymaga uruchomienia kreatywności, odpowiadania sobie na trudne pytania, wychodzenia ze strefy komfortu. Na te rzeczy nie jest gotowa osoba w kryzysie, dlatego wprowadza się je dopiero w drugiej fazie. Dzięki coachingowi klient jest w stanie wyciągnąć korzyści z doznanego kryzysu i osiągnąć wzrost pokryzysowy.