Szczęście w bliskiej relacji

To co dajesz wróci do Ciebie. 

Spotkanie dwojga ludzi jest zaledwie początkiem relacji. Co się w niej wydarzy, ile czasu będzie trwała i na ile będzie stabilna, zależy od obu stron. Podstawą zbudowania szczęśliwego współistnienia z członkami rodziny, partnerem życiowym, przyjaciółmi jest przede wszystkim własne poczucie zadowolenia i spełnienia w życiu. Każdy człowiek, którego spotykamy na naszej drodze jest cennym darem i rzadko pojawia się przez przypadek.

Nawet w trudnych relacjach i związkach tkwi głębszy sens. Zazwyczaj stanowią wyzwanie, sprawiają problemy, ale mogą stać się również szansą na rozwój. Jeżeli przyjmiemy taką perspektywę, to być może uświadomimy sobie np. kim jesteśmy, czego chcemy, co zaniedbujemy, albo czego nam brakuje.

Słowo miłość w codziennym użytkowaniu najczęściej definiuje emocjonalne uzależnienie, w którym po fazie zauroczenia i emocjonalnej ekscytacji, włączają się  mechanizmy przynoszące ból. Za cierpienie odpowiadają zazwyczaj między innymi nadmierna chęć kontrolowania i panowania nad związkiem lub w związku, układanie scenariusza życia na siłę i według własnego wymyślonego planu, stworzonego na bazie oczekiwań, chęć zatrzymania drugiej osoby na własność. W dłuższym czasie  jest to niezwykle męczące, kosztuje dużo energii, a w efekcie osłabia, zamiast wzmacniać więzi między ludźmi. I nie dotyczy tylko pary zakochanych ludzi, ale także relacji rodzic – dziecko, przyjaźni i każdej emocjonalnej więzi.

Jak zadbać o relację z bliskimi osobami?

Może  któreś z poniższych obserwacji okażą się dla Ciebie przydatne:

 • Łatwiej o wspólne szczęście, gdy patrzymy i zmierzamy w tym samym kierunku lub  mamy podobny system wartości.
 • Ważne jest aby zrozumieć, że każdy z nas jest inny i w swojej inności kompletny. Możemy czerpać od siebie nawzajem to czego potrzebujemy. Szanujmy i akceptujmy odmienność drugiego człowieka.  Miłość związana jest bardzo silnie z akceptacją, bez żadnego „ale”.
 • Miłość wymaga również umiejętności określania granic, które wyznaczają nasze wartości. Gdy znamy siebie i wiemy co jest dla nas ważne, łatwiej tworzyć jasne zasady i o nich rozmawiać.
 • Przestrzeń na wolność i intymność  osobistą jest równie ważna jak bycie ze sobą razem. 

Zamiast wymagać od drugiej osoby, aby zgadywała, czego potrzebujemy, nauczmy się wyrażać swoje potrzeby, mówiąc w pierwszej osobie:

 „JA” potrzebuję ……. „JA” czuję….. „JA” nie chcę……

zamiast wydawać polecenia i rozkazy typu:

„Ty” musisz…..  albo „Ty” powinienieś/powinnaś…….  

To krok w kierunku otwartej komunikacji, gdyż zostawiamy w ten sposób wolność podjęcia decyzji.

 • Bądźmy gotowi i otwarci na wysłuchanie  potrzeb drugiej strony.
 • Wspierajmy siebie nawzajem w rozwoju osobistym i zawodowym.
 • Gdy w miłości i  z miłości przejdziemy w postawę DAWAĆ, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian, ma ona szansę przerodzić się w głębokie uczucie dające radość, satysfakcję, spełnienie i poczucie pełni życia.
 • Równowaga pomiędzy DAJĘ i BIORĘ. Samo dawanie i rozdawanie może doprowadzić do zaniedbania siebie, usunięcia w głęboki cień i zagubienia. Warto się zastanowić, na ile czytelnie wyrażam swoje potrzeby i w jaki sposób przyjmuję wszystko co dostaję od ludzi i świata.
 • Okazujmy sobie wdzięczność za proste, codzienne, drobne gesty, zamiast obwiniania i oskarżania.
 • Usłyszmy i wysłuchajmy siebie nawzajem.
 • Czerpmy radość z BYCIA RAZEM.