W obliczu wyzwań współczesnego świata

Koncepcja świata VUCA dość trafnie opisuje cechy świata współczesnego człowieka. VUCA (Volality,Uncertainty, Complexity, Ambiguity) jest terminem wymyślonym przez amerykańską armię, aby zdefiniować specyfikę mechanizmów działających podczas wojny. Okazuje się, że analogicznie w otaczającej nas rzeczywistości i w codziennym życiu powszechne są zjawiska zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, które dotyczą nie tylko populacji ludzkiej jako całości, ale także indywidualnie każdego człowieka. Od kliku lat to określenie funkcjonuje również w biznesie i w obszarze rozwoju osobistego.

 

Gdy spojrzymy realnie na otaczający świat, to bardziej naturalne i oczywiste są zmiany, które zachodzą bardzo dynamicznie, z uwagi na postęp technologiczny, prężnie rozwijającą się naukę, migracje ludzi, konflikty światowe. Zmienność (Volatility) powoduje, że coraz trudniej nam przewidzieć przyszłe wydarzenia i chociaż dążymy do stabilizacji, to jednak ciężko jest osiągnąć jest ten stan na dłużej. Epidemia koronawirusa uświadomiła, że założenia i plany z dnia dzisiejszego, mogą być całkowicie nieaktualne za tydzień lub za kilka miesięcy, gdyż jesteśmy jedynie elementem większej całości i nie wszystko zależy od człowieka i jest pod naszą kontrolą. Konsekwencją zmienności jest poczucie niepewności (Uncertainty) i niepokoju. Zmiany, szybsze niż kiedykolwiek, mają zasięg globalny oraz wpływają na gospodarkę, sferę biznesową jak i na nastroje społeczne. Złożoność (Complexity) z kolei, to połączenie wielu zjawisk i informacji w dość zawiłym układzie, który ze względu na ich mnogość, może wydawać się chaotyczny. Pomimo tworzenia rozmaitych baz danych i prób porządkowania wiedzy, nadal wyzwaniem jest przetworzenie i przyswojenie gigantycznej ilości informacji. Wobec tego wybranie najistotniejszych, potrzebnych w danym momencie wiadomości, podejmowanie decyzji w odniesieniu nawet do najprostszych spraw, może stawać się skomplikowane i złożone. Ze złożonością wiąże się także niejednoznaczność (Ambiguity), gdyż wyjaśnianie różnych dylematów tylko z perspektywy rozumu i logiki nie wystarcza, a wiele rzeczy, zjawisk, zachowań, nie jest takimi, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Czego potrzebujemy, aby odnaleźć się w istniejącej rzeczywistości?

Po pierwsze zacznij od siebie i zadbaj o Twoja kondycję psychiczną i fizyczną

Zauważ, że kryzys jest naturalną częścią każdego procesu, więc potraktuj go jako potencjał do dalszego rozwoju. Nie szukaj winy w sobie bądź innych, ale staraj się odpowiedzialnie szukać rozwiązań w obliczu zaistniałych sytuacji. 

Pamiętaj, że nie jesteś sama i możesz sięgać po wsparcie innych ludzi, których obecność, rozmowa nastawiona na dialog, wysłuchanie z uważnością na siebie nawzajem zmniejsza balast problemów. 

Nazwij ważne dla Ciebie wartości w życiu i stwórz ich listę, do której możesz wielokrotnie wracać i modyfikować w zależności od zmieniających się priorytetów, potrzeb i zaistniałych warunków. Pomogą ci one wyznaczyć kierunek, w którym chcesz podążać. 

Inwestuj w szkolenia, coaching i mentoring, a tym samym zapewniaj sobie samorozwój oraz wsparcie w czasie kryzysu i zmian. Gdy zbudujesz mocne podstawy samoświadomości będziesz mogła efektywniej działać i wspierać również innych. Osoby nastawione na rozwój i uczenie się nowych rzeczy, chętniej podejmują wyzwania i nie poddają się w obliczu niepowodzeń. Takie podejście sprzyja pobudzaniu wyobraźni, uczy wytrwałości, kształtuje odporność psychiczną.

Rzeczywistość VUCA wymaga od nas ciągłej nauki, kreatywności i elastyczności. Warto wsłuchać się w głos swojego serca, podążać za intuicją, pielęgnować i rozwijać pasje oraz otworzyć się na nowe możliwości. Być może to jest najwłaściwsza droga do odnalezienia swojego miejsca w zawiłej, wielowymiarowej współczesności.