Weź głęboki oddech

Znamy wszyscy to popularne stwierdzenie, będące jednocześnie dobrą radą w sytuacjach silnego stresu lub emocji, jako sposób na uspokojenie się. Jednak to, co robimy wówczas, niewiele ma wspólnego z oddechem relaksującym, gdyż zazwyczaj nabieramy powietrze przez usta i zaczynamy się hiperwentylować, czyli oddychać gwałtownie, powierzchownie, nadmierną ilością powietrza, większą niż jest potrzebna do funkcjonalnego oddechu. W efekcie pobudzamy układ współczulny oraz napędzamy nieprawidłową wymianę gazową, zarówno na poziomie dróg oddechowych, jak i wszystkich tkanek, komórek naszego organizmu.

HIPERWENTYLACJA

Pomimo że oddychanie jest czynnością fizjologiczną i dzięki automatycznym mechanizmom, w warunkach zdrowia, przebiega bezwysiłkowo, bez udziału naszej świadomości, to często popełniamy systematycznie błędy, które mogą skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem organizmu i przyczyniać się do powstawania lub zaostrzania wielu chorób. Na zjawisko przewlekłej hiperwentylacji, czyli oddychania nadmierną ilością powietrza, zwrócił uwagę m.in. prof.Konstantyn Butejko, który odkrył związek między objętością oddechową, a chorobami dróg oddechowych, w tym przede wszystkim astmą.

Na przewlekłą hiperwentylację wpływają:

  • otyłość pokarmowa,
  • stres,
  • siedzący tryb życia,
  • utrzymywanie zbyt wysokich temperatur w zamkniętych pomieszczeniach,
  • praca wymagająca wielogodzinnego mówienia,
  • choroby układu oddechowego: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergie wziewne, bezdech śródsenny.

JAK WYGLĄDA PRAWIDŁOWY ODDECH?

Właściwym torem dla powietrza wdychanego i wydychanego jest nos. Nauczenie się oddychania przez nos, w trakcie większej części dnia i nocy, jest pierwszym krokiem w kierunku prawidłowego oddychania, zarówno na poziomie mechanicznym, jak i na poziomie wymiany gazowej. Usta stanowią jedynie awaryjną drogę dla powietrza, na co dzień wykorzystywaną głównie podczas jedzenia i mówienia. Kolejnymi elementami zdrowego oddechu jest ciche oddychanie w spoczynku, oddech rytmiczny i regularny, z prawidłową proporcją pomiędzy czasem wdechu i wydechu. Bardzo istotną rolę w efektywnym oddychaniu odgrywa także właściwe uruchamianie przepony.

ĆWICZENIA ODDECHOWE METODY BUTEJKI

To propozycja zestawu kilku ćwiczeń, które wykonywane regularnie, każdego dnia, minimum przez godzinę, przyniosą efekty w postaci lepszego samopoczucia, zmniejszenia skutków codziennego stresu oraz zwiększą odporność organizmu. Poprzez cichy, łagodny, spokojny i regularny oddech, zaczynamy również kontrolować nasz umysł i wysyłać sygnały do układu przywspółczulnego, odpowiedzialnego za stan odprężenia i wyciszenia.

Aby dowiedzieć się szczegółów i nauczyć się ćwiczeń oddechowych, jako trenerka metody Butejki, zapraszam do kontaktu.